Wednesday, April 28, 2010

Berikan kami suara

diam
diam
diam

kami tidak boleh selamanya

diam
diam
diam

hari ini kami memohon,
berikan kami suara.

berikan kami suara,
kerana kami sudah bosan menjadi manusia diam,
kami bosan menjadi manusia bisu.

berikan kami suara,
agar dapat kami
berkata benar.